Diversiteit op de werkvloer

 
  
   Module:       CROSSROADS
    doelpubliek:
 
 
    duur:
    locatie:         

Droomt u van een minder homogeen team, één dat divers, inclusief en doeltreffend is, maar heeft uw personeel nog moeite met de stijgende complexiteit van onze samenleving?

​Deze workshop is bedoeld deelne.e.m.st.ers het belang en de voordelen van diversiteit op de werkvloer te laten inzien en hen bewust te maken van stereotypes, vooroordelen en veronderstellingen die zich zowel op bewust als op onbewust niveau voordoen.

​De trainer stelt methodes en actieplannen voor (zowel op individueel vlak als op groepsniveau) om op een positieve manier met vooroordelen te leren omgaan, met respectvollere omgangsvormen tot gevolg. Deelne.e.m.st.ers leren billijk en onpartijdig te zijn, en hoe ze basisregels kunnen vastleggen zodat er niets meer een diverse organisatie in de weg staat.

Informele uitwisselingen tussen deelne.e.m.st.ers worden gestimuleerd, men wordt aangemoedigd aan zelf-reflectie te doen en over de bedrijfscultuur en machtsmechanismen binnen de eigen onderneming/organisatie na te denken.  Strategieën en houdingen die de doeltreffendheid en bedrijfsresultaten van diverse organisaties versterken, worden besproken.

 

Het uiteindelijke doel is discriminatie op individueel, groeps- en organisatieniveau uit te roeien en zo een gelijke en performante werkomgeving voor iedereen te creëren.

Vormingen

 
  
   Module:       MINDSHIFT
    doelpubliek:  
   
 
    duur:
    locatie:

Beide modules staan los van elkaar en kunnen apart gereserveerd worden.

Het maximum aantal deelne.e.m.st.ers per vorming is twintig, maar op aanvraag kunnen er natuurlijk meerdere workshops in dezelfde organisatie of hetzelfde bedrijf georganiseerd worden.

Over ons

Voor meer informatie of om een vorming aan te vragen, neem contact met ons op via: (+32)(0)489.02.87.72

of stuur ons een e-mail via onderstaand formulier

Contact

Adres
Contact

ella - kenniscentrum

Middaglijnstraat 10

1210 Brussel

België

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

 

 

met de steun van

Volg ons

Thank you for contacting ella. We will be in touch with you shortly. Have a nice day!

Prijs

490 euro

voor een groep
van max. 20 deelne.e.m.st.ers
(prijs voor de hele groep)

0 euro

voor de vormingen
die in 2017 plaatsvinden
(sessies gesponsored door Brussel Economie en Werkgelegenheid)
 
 
 
 

 

Not business as usual

 

 

the path from Diversity to Business (D2B)

  

   Diversity to Business (D2B)

Deze workshop is bedoeld om deelne.e.m.st.ers te leren hoe ze globale groei kunnen bewerkstelligen via de diversifiëring van producten & diensten, gedachten en personeel.  De commerciële gevolgen van vaste mindsets komen aan bod, en men leert hoe men een open houding met betrekking tot diversiteit in een bedrijf of organisatie kan stimuleren.

Wil u graag nieuwe markten aanboren, tred houden met de vlug veranderende demografische werkelijkheid en voortgezette globalisering terwijl uw bedrijfsresultaten  erop vooruit gaan?

Zou u willen dat uw team iets minder traditioneel denkt, zoekt u naar een manier om innovatie en samenwerking te stimuleren, heeft u de indruk dat de besluitvorming in uw organisatie objectiever kan?

​Slaagt u er maar niet in uw bedrijf voor kandidaten aantrekkelijk te maken, heeft  u indruk dat u de 'war for talent' aan het verliezen bent? Heeft u moeite open posities in te vullen en loopt u de meest getalenteerde kandidaten-s vaak mis?

Deze workshop leert u hoe oude gedragspatronen te doorbreken, hoe u een groot aantal gekwalificeerde kandidaten-s kan aantrekken, hoe u uw employer branding kan verbeteren om zo nieuwe markten te verkennen en uw zaak een boost te geven.

Over ella:

Ella is een onafhankelijk kenniscentrum met meer dan 15 jaar ervaring in kennisontwikkeling en -toepassing. Ella’s gedreven en geëngageerde medewerk.st.ers en vrijwillig.st.ers zijn academisch geschoold en/of ervaringsdeskundig op het vlak van gender, etniciteit en andere aan diversiteit gerelateerde onderwerpen. Het centrum ontwikkelt zijn eigen methodieken en vormingen.

Over de sponsor:

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) bevordert de duurzame economische ontwikkeling en de creatie van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De drie voornaamste opdrachten van Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn: de economie ontwikkelen, de werkgelegenheid ondersteunen en begeleiding bieden aan investeerders en exportbedrijven. Het is een van de zes besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze diensten zijn hoofdzakelijk bestemd voor bedrijven en werkne.e.m.st.ers.

GRATIS VORMINGEN IN 2017 !

 

Brussel Economie en Werkgelegenheid sponsort de sessies van 2017. Is uw bedrijf in Brussel gelegen? Schrijf u dan zo spoedig mogelijk in, dan kan uw bedrijf van één van deze gratis sessies genieten.

managers, teamverantwoordelijken,

HR medewerk.st.ers, rekruteerders,

zelfstandige onderne.e.m.st.ers

3-4 uur

Brussel, in uw bedrijf / organisatie

of op locatie

managers, teamverantwoordelijken, vakbondsafgevaardigden, supervisors, zelfstandige onderne.e.m.st.ers

3 uur

Brussel, in uw bedrijf / organisatie

of op locatie